Wat is een marketingplan?

Een (strategisch) marketingplan geeft inhoud en richting aan je marketingbeleid. Het geeft antwoord op vragen als: welke doelgroep(en) ga je benaderen, wat is de behoefte/vraag van de doelgroep, hoe ga je die doelgroep bereiken, wat is daarvoor nodig, wanneer is wat klaar en hoe ga je het resultaat meten? Wij helpen je bij het opstellen en schrijven van een strategisch marketingplan. En we helpen je ook met de uitvoering daarvan.

Hoe ziet een marketingplan eruit?

Het strategische marketingplan kent de volgende onderdelen:

Het schrijven van het marketingplan

In een aantal gezamenlijke sessies verzamelen wij zoveel mogelijk informatie. Dit doen we aan de hand van gerichte vragen op basis van relevante marketingmodellen. Voorbereiding door jou (en je collega’s) is hierbij vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel. De input uit deze strategische sessies vullen we (daar waar nodig) aan met informatie afkomstig van websites, statistieken, gepubliceerde branchegegevens, KvK-gegevens en andere openbare bronnen. Onze marketing adviseur analyseert de verzamelde informatie en gaat vervolgens aan de slag met het schrijven van het marketingplan.

Marketingdoelstellingen

Een goed plan heeft duidelijke marketingdoelstellingen. Deze doelstellingen behoren SMART te zijn: Specifiek, Meetbaar, Actueel, Realistisch en Tijdgebonden. Door doelstellingen op deze manier te definiëren, worden ze werkbaar. Budget is hierbij ook een belangrijke factor. Financiële middelen zijn niet onbeperkt beschikbaar en beperken soms de mogelijkheden.

Marketingstrategie

De marketingstrategie geeft aan op welke manier en met welke middelen we de marketingdoelstellingen gaan realiseren. Hiervoor maken we gebruik van de marketingmix, ofwel de 5 P’s. Deze letters staan voor Product, Plaats, Prijs, Promotie en Personeel. Dit zijn de instrumenten die we tot onze beschikking hebben om een marketingstrategie uit te voeren.

Uitvoering

Uiteindelijk draait het allemaal om de uitvoering: Wat moet er gebeuren? Wanneer vinden bepaalde activiteiten plaats? Wie voert welke taken uit (welke mensen zijn daarbij/daarvoor nodig)? Wat zijn de kosten per activiteit? Wanneer is het klaar?